Hvorfor en miljøansvarsforsikring er vigtig

Hvorfor en miljøansvarsforsikring er vigtig

EU-regulering øger interessen for miljørisici<br/ > <br/ > I de sidste årtier, delvist på grund af øget mediebevågenhed, har global opvarmning og miljøproblemer løbende fået større fokus i hele verden. Med vedtagelsen af Miljøansvarsdirektivet, har EU hurtigt tilpasset sig øvrige regioner, for at sikre at forureneren – f.eks. virksomheden – betaler. Øget regulering kan således føre til betaling af millioner af EUR til f.eks. afhjælpning, genopretning, driftstab og tredjemandsskader, hvilket udgør en potentiel ødelæggende risiko for mange virksomheder.

Risiko for huller i dækningen

<br/ > På trods af at den finansielle eksponering for virksomheder er voksende, er der alene dækning for pludselig forurening på tredjemands grund under den traditionelle erhvervsansvarsforsikring. Imidlertid kan virksomhederne i dag blive holdt ansvarlige for genoprettelses- og afhjælpningsomkostninger for skader på habitatområder og beskyttede plante- og dyrearter, såvel som for gradvise forureningsudslip,herunder ukendte miljøskader i forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelser. Som det fremgåraf den meget omtalte engelske sag mellem Bartoline og deres forsikringsselskab, kan man ikke være sikker på, at erhvervsansvarsforsikringen dækker oprydningsomkostninger i forbindelse med forureningsudslip – for ikke at nævne biodiversitetsskader og gradvis forurening.<br/ > <br/ > Med en officiel implementeringsdato den 30. april 2007, kommer europæiske virksomheder, der ikke har en miljøansvarsforsikring, fra dette tidspunkt i farezonen. Uanset hvorvidt et medlemsland ikke fuldt ud har implementeret reglerne til denne dato, kan en virksomhed gøres ansvarlig efter den 30. april 2007. Dette betyder, at en virksomhed, der pt. ikke har nogen miljøansvarsforsikring kan risikere selv at skulle betale millioner af EUR i tilfælde af en forureningsskade.

5 trin til at klarlægge miljørisikoen som vi gennemgår med virksomheden:

<br/ > Som følge af den øgede risiko, er der ingen af de implicerede parter, der kan tillade sig ikke at overveje miljørisikoen. Selvom miljøvidenskab kan være kompleks, vil det være vigtigt at vende risikoen for kundens miljørisiko. <br/ > <br/ > Vi bedømmer en kundes risiko, med følgende fem simple spørgsmål:<br/ > <br/ > 1. Hvordan håndteres miljøskadelige materialer?<br/ > For det første skal mægleren afgøre om deres kunder håndterer eller anvender miljøskadelige materialer, såsom rengøringsmidler, affedtningsmidler, kemikalier eller brændstof i produktionen, processer eller affaldsbehandling. Uanset hvorvidt slutproduktet indeholder farlige stoffer eller ej, kan brugen af sådanne i virksomhedens drift udgøre en risiko for miljøskadeomkostninger samt oprydning på egen- og tredjemands grund samt person- og tingskader. Brug af eller kontakt med miljøskadelige materialer og stoffer er udbredt. Producenter af næsten alt; køkkenmaskiner, landbrugsindustrien, bilforhandlere, medicinal irksomheder, plastikindustrien, entreprenører, miljøkonsulenter, engrossalg, minedrift, lossepladser og driftsherrer anvender alle miljøskadelige materialer i deres virksomhed, og er bekendt med at købe forsikring for deres miljøeksponering.<br/ > <br/ > 2. Er affaldstransport fortaget af tredjemand i overensstemmelse med EU-lovgivningen?<br/ > For det andet skal mægleren spørge hvilke tiltag kunden tager for at sikre sig, at tredjemandshåndtering af miljøfarligt affald er i overensstemmelse med de europæiske miljøregler. Virksomhederne er i sidste instans ansvarlige for forkert bortskaffelse af miljøfarligt affald, selvom de anvender fremmede fragtfører. En miljøansvarsforsikring kan dække det tilfældige forureningsudslip under affaldsbortskaffelsesprocessen, og således beskytte forsikringstageren mod de økonomiske konsekvenser, og ikke mindst de imagemæssige omkostninger, en forureningsskade kan medføre.<br/ > <br/ > 3. Hvordan har virksomheden tænkt sig at finansiere forureningsrelaterede oprydningsomkostninger?<br/ > For det tredje, hvis virksomheden håndterer miljøskadelige materialer, hvordan har de planlagt, at de vil betale for oprydningsomkostninger, krav fra tredjemand eller offentlige påbud i forbindelse med forureningsskader? Finansielle omkostninger samt omdømme-omkostninger kan være chokerende. For eksempel havde en kemikalietransportvirksomhed en færdselsulykke, under en rutinetransport af benzol (en brændbar væske, der anvendes som opløsningsmiddel, og i produktion af plastik, rensemiddel, insektmidler og maling). Chaufføren kom ud af kurs, mens han kørte over en bro, og spildte benzol ud i det omkringliggende område. Dette resulterede i, at flere tusinde mennesker måtte se sig nødsaget til at forlade deres huse og virksomheder. Der blev ikke anmeldt nogen seriøse skader, men mange af de implicerede parter klagede over svimmelhed, hovedpine og sviende øjne. Herudover blev tusindvis af fisk og planteliv langs med flodbredden ødelagt som følge af ulykken. Transportvirksomheden blev fundet ansvarlig, og skulle dermed betale forligsomkostningerne såvel som godtgørelsesomkostninger til indbyggere, som påstod at forureningsudslippet øgede deres risiko for at udvikle kræft og andre sygdomme. Et effektivt miljøforsikringsprogram kan hjælpe med at beskytte virksomhederne mod tab, påbud og tredjemands krav, som skyldes lignende tilfældige udslip af forurening.<br/ > <br/ > 4. Har virksomheden undersøgt, om der skulle være overtaget en forureningsskade i forbindelse med en virksomhedsovertagelse eller fusion?<br/ > Mægleren skal også forhøre sig, om kunden har undersøgt et potentielt miljøansvar i forbindelse med en virksomhedsovertagelse eller fusion. Den slags medfølgende risici kan have en negativ påvirkning på balancen i virksomhedens regnskab. I stigende grad erkender parterne, der deltager i virksomhedshandler, behovet for forsikring, når der i virksomhedens regnskab er påtegninger, der kan henføres til miljøansvar. En miljøansvarsforsikring kan hjælpe virksomhederne med at reducere denne usikkerhed ved at opdage og juridisk håndtere en given miljørisiko, og begrænse påvirkningen i den daglige drift.<br/ > <br/ > 5. Ejer eller vedligeholder kunden underjordiske tanke?<br/ > Endelig skal mægleren klarlægge, om kunden ejer eller vedligeholder underjordiske tanke. Dette kunne f.eks. være benzinstationer, virksomheder med brændstofoplag, autoværksteder, transportvirksomheder og dagligvarekæder, hvor der ofte findes opbevaringstanke. De vil således være ansvarlige for forurening fra disse tanke, hvilket kan medføre oprensningsomkostninger og udgifter til afhjælpende foranstaltninger, såvel som tredjemands person- og tingsskader.

 

Eksempler på virksomheder/industrier der behøver en miljøforsikring:

<br/ > Papir- og papproducenter, Plastik, Havne og skibsværfter, El-industrien, Trykkerier, Jernbanedrift, Entreprenører, Skoler/læreanstalter/universiteter, Lossepladser for fast affald, Tekstilproducenter, Transportvirksomhed, Spildevandsbehandling, Metalproduktion, Landbrug, Batteriproducenter, Bioteknologi, Autoforhandlere, Kemikalie distributører, Producenter af rengøringsmidler o.lign.  Erhvervsejendomme, Dagligvarekæder, Landbrugsaktiviteter, Gødningsproducenter, Hospitals- og sundhedssektoren, Tømmer og træ, Medicinalvirksomheder og laboratorier.

Kontakt os
 1. Her kan du sende os en besked og vi vil vende tilbage til dig, så snart vi kan
 2. Navn:*
  Please let us know your name.
 3. E-mail:*
  Please let us know your email address.
 4. Telefon:
  Please write a subject for your message.
 5. Gengiv koden (spam tjek)*
  Gengiv koden (spam tjek)
  Invalid Input
 6. Din Besked:*
  Please let us know your message.

 • Care Forsikringsrådgivning A/S
 • CVR: 25733444
 • Adresse: Mosegårdsvej 3, 3480 Fredensborg
 • Tel: +45 70 21 66 11
 • E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.