Arbejdsulykke og erstatning

Logo

Skulle en af dine ansatte være så uheldig at komme ud for en arbejdsulykke, er det vigtigt, at du som arbejdsgiver anmelder hændelsen hurtigst muligt. Statistik for arbejdsskadeområdet.

Anmeldelse, anerkendelse og erstatningsudløsning

Indtræder en hændelse på en arbejdsplads, og kan hændelsen betragtes som en arbejdsulykke, der udløser erstatning, skal hændelsen anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter hændelsens indtræden. Det er arbejdsgiveren, der skal foretage anmeldelsen til sit forsikringsselskab, og anmeldelsen skal ske elektronisk ved brug af Arbejdsskadestyrelsens EASY-system.
En arbejdsulykke er en personskade, der skyldes en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.
En anmeldt hændelse anerkendes ikke nødvendigvis som en arbejdsulykke. For at en hændelse kan anerkendes som en arbejdsulykke, er det nødvendigt, at hændelsen er en følge af det arbejde, som den skadelidte er ansat til at udføre.
Det er heller ikke alle anerkendte arbejdsulykker, der udløser erstatning, se nedenfor.

Arbejdsskadestyrelsen

Det er arbejdsskadestyrelsen, som vurderer og beslutter, om en hændelse er en arbejdsulykke eller ej. Det er også arbejdsskadestyrelsen, som beslutter, om en anerkendt arbejdsulykke skal udløse erstatning, og hvor stor erstatningen skal være.
Når arbejdsskadestyrelsen har modtaget anmeldelsen, skal styrelsen inden for 3 måneder træffe afgørelse om, hvorvidt hændelsen kan anerkendes som en arbejdsulykke eller ej. En beskrivelse af arbejdsgangen i Arbejdsskadestyrelsen kan du se på www.ask.dk
Spørgsmålet om anerkendelsen og størrelsen af den tildelte erstatning kan senere genoptages.

Klage muligheder

Arbejdsskadestyrelsens afgørelse kan ankes til Ankestyrelsen. Ankestyrelsens afgørelser kan indbringes for domstolene (byretten, landsretten og Højesteret).
Som arbejdsgiver kan du dog kun anke spørgsmålet om, hvorvidt en kendelse skal anerkendes som en arbejdsskade eller ej. Skadelidte og det involverede forsikringsselskab kan tillige anke spørgsmålet om erstatningstilkendelse samt erstatningens størrelse.

Kontakt os
 1. Her kan du sende os en besked og vi vil vende tilbage til dig, så snart vi kan
 2. Navn:*
  Please let us know your name.
 3. E-mail:*
  Please let us know your email address.
 4. Telefon:
  Please write a subject for your message.
 5. Gengiv koden (spam tjek)*
  Gengiv koden (spam tjek)
  Invalid Input
 6. Din Besked:*
  Please let us know your message.

 • Care Forsikringsrådgivning A/S
 • CVR: 25733444
 • Adresse: Mosegårdsvej 3, 3480 Fredensborg
 • Tel: +45 70 21 66 11
 • E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.