Generelt

Det vil ikke være muligt, at komme med en komplet beskrivelse af hvad produktansvar går ud på, og hvad man skal være opmærksom på. I forbindelse med en gennemgang af din virksomhed vil Care Forsikringsrådgivning A/S undersøge, hvordan de følgende punkter påvirker dine behov med udgangspunkt i EU's direktiver.

Hvad er formålet med produktansvar

Det primære formål er forbrugerbeskyttelse, men ved at lave fælles regler i hele EU mindsker man forskellen imellem forskellige ansvars regler i medlemslandene, der begrænser/forvrider konkurrencen.
Det er derfor vigtigt, at man kender reglerne ikke kun i EU men i alle de lande man handler med - både når man sælger, men lige så vigtigt når man køber varer, og sikrer at policen dækker på alle markeder, hvor virksomheden opererer.
Forsikringen dækker personskader/død og skader på andre ting som forvoldes af det defekte produkt (skader på selve det defekte produkt er ikke dækket)

Ansvar

Der er tale om såkaldt objektivt ansvar for producenten - Objektivt ansvar betyder man kan have ansvar uden at havde skyld.
Men regnes som "producent" når:

 • Man deltager i produktionsprocessen
 • Er Importør af produktet fra et ikke EU-land.
 • Anbringer sit mærke på produktet
 • Alle der leverer et produkt, hvor producenten ikke kan identificeres

Bevisbyrde

Selv om der pga. det objektive ansvar ikke skal føres bevis for producentens fejl eller forsømmelighed, så skal skadelidte dog bevise at.:

 • Der er sket en skade (lidt et økonomisk tab)
 • Der vitterlig er en defekt ved produktet
 • Der er årsagsforbindelse imellem skaden og defekten

En defekt er, når produktet ikke har den sikkerhed, som man kan forvente, når der tages hensyn til alle omstændigheder.:

 • Produktets præsentation
 • Det tidspunkt hvor produktet er sat i handlen
 • Den anvendelse, som med rimelighed kan forventes af produktet

Ansvarsfrihedsgrunde

Der er dog mulighed for, at producenten bliver fritaget for ansvar, hvis han bl.a. kan bevise.:

 • At han ikke bragte produktet i handlen
 • At defekten er opstået efter han har solgt varen
 • At produktet ikke fremstillet, solgt eller distribueret i erhvervsmæssigt øjemed
 • At defekten skyldes ufravigelige krav fra myndigheders side.
 • At det ikke var muligt med den tekniske eller videnskabelige viden, at opdage fejlen på det tidspunkt produktet blev taget i brug
 • At der er tale om et delprodukt, hvor defekten skyldes den samlede udformning af produktet

Skyldes skaden fejl udvist af skadelidte, kan ansvaret nedsættes i forhold hertil.

Forældelsesfrist.

Skadelidte skal fremsætte sit krav senest 3 år efter at skaden er opstået, defekten konstateret og producenten er kendt. 

10 år efter at produktet er bragt i handlen ophører ansvaret.

Kontakt os
 1. Her kan du sende os en besked og vi vil vende tilbage til dig, så snart vi kan
 2. Navn:*
  Please let us know your name.
 3. E-mail:*
  Please let us know your email address.
 4. Telefon:
  Please write a subject for your message.
 5. Gengiv koden (spam tjek)*
  Gengiv koden (spam tjek)
  Invalid Input
 6. Din Besked:*
  Please let us know your message.

 • Care Forsikringsrådgivning A/S
 • CVR: 25733444
 • Adresse: Mosegårdsvej 3, 3480 Fredensborg
 • Tel: +45 70 21 66 11
 • E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.